Yhteystiedot

Ruskon Autohuolto Oy

Pal­ve­lemme arkisin klo 7:00-22:00 (töi­den­vas­taanotto klo 07:00-18:00) sekä lau­an­taisin klo 10:00-14:00.
Tar­kasta meiltä myös voi­massa olevat kampanjat!
We also serve you in English 

Pyydä tarjous

029 1700 520 

toimisto@​ruskonautohuolto.​fi

Mar­mo­ritie 9
90620 OULU 

MAKSUVAIHTOEHDOT:

Pank­ki­kortit

Lasku

Rahoitus tai osamaksu

Mas­tercard

Visa

Ame­rican Express

Jous­tavat maksu vaih­toeh­tomme takaavat sen, että auton voi aina huoltaa ajoissa!

Varatun ajan peru­minen tulee tehdä pää­sään­töi­sesti vii­meistään vuo­ro­kautta tai puoli vuo­ro­kautta ennen huollon / kor­jauksen alkua.

Peruut­ta­mat­to­mista opti­moin­neista veloi­tamme 50% sovi­tusta hinnasta.

Mikäli aikaa ei peruta, veloi­tamme sille varatun aika­määrän asiak­kaalta ja teh­das­ti­latut / ei palau­tet­tavat varaosat.

Oletko lähet­tä­mässä meille laskua tai pakettia?

Täältä löydät meidän omat las­ku­tus­tiedot sekä toi­mi­tuso­soitteen paketeille!

Soita 029 1700 520