Matkailuautot

Matkailuautojen ja -vaunujen huolto sekä varaosat

Pal­ve­luumme kuuluu myös hieman suu­rempien ajo­neu­vojen / reis­su­kotien huolto. Suo­ri­tamme huollot sekä kor­jaukset ammat­ti­tai­dolla ja takuulla.

Vali­koi­maamme kuu­luvat alku­pe­räiset ja tarvikevaraosat.

Kysy myös tarjous mikäli kai­pailet jotain lisävarustetta!

Tiesitkö, että autosi takuu säilyy meillä?

Fixus kor­jaamo Ruskon Auto­huolto Oy tarjoaa huollot ja kor­jaukset suju­vasti kil­pai­lu­ky­kyiseen hintaan ja takuuvarmasti.

Kor­jaa­momme käyt­tävät huol­loissa ja kor­jauk­sissa laa­duk­kaita, alku­pe­räistä vas­taavia merk­ki­va­raosia. Auton val­mis­tajan antama takuu säilyy, kun huollot suo­ri­tetaan val­mis­tajan ja maa­han­tuojan huolto-ohjelman mukai­sesti huo­mioiden Suomen olo­suhteet. Vali­koi­maamme kuu­luvat myös tarvikevaraosat.

Soita 029 1700 520