MP-huolto

Rakkaudesta harrastuksiin.

Ruskon MP-huolto huoltaa sekä korjaa moot­to­ri­pyörät. Muutos- ja viri­tystyöt onnis­tuvat myös kauttamme.

Oli sitten kyseessä täy­si­ve­rinen customi, tai kat­teiden ympä­röimä asfalt­ti­luoti. Varaosat sekä tar­vikkeet samasta paikasta.

Toi­mimme Ruskon Auto­huollon tiloissa.

Tar­jous­pyynnöt sekä kyselyt voi laittaa soit­ta­malla 029-1700520 tai Ruskon Auto­huollon tarjouspyyntölomakkeella.

Pal­ve­lemme arkisin Auto­huollon aukio­loai­kojen mukaan.

Moottoripyörien huolto- ja korjauspalvelut

  • Mää­rä­ai­kais­huollot
  • Kor­jaukset
  • Ren­kaan­vaihdot
  • Varaosat
  • Viritys
  • Kori- sekä muokkaustyöt
  • Iskun­vai­men­timien huolto
Soita 029 1700 520