LAskutus ja posti

Laskutustiedot ja postin ohjaus

Käy­tös­sämme on säh­köinen / verkkolaskutus.

Siksi pyy­däm­mekin toi­mit­tamaan kaikki meille osoi­tetut laskut verk­ko­las­kuina seu­raavaan osoitteeseen.

Verk­ko­las­kuo­soit­teemme ovat:

Ope­raattori

OpusCapita Solu­tions Oy (E204503)

Verk­ko­las­kuo­soite

003726588375

OVT-tunnus

003726588375

Mikäli ette voi lähettää verk­ko­laskuja, pyy­dämme lähet­tämään pape­riset laskut osto­las­kujen skan­naus­pal­veluun osoitteeseen:

 

Ruskon Auto­huolto Oy (OpusCapita skannauspalvelu)

PL 13814

00062 LAS­KUTUS

                     

Jotta skan­naus­palvelu voi koh­distaa las­kunne, tulee tämä las­ku­tuso­soite tulostaa myös itse laskuun, eikä pel­kästään kirjekuoreen. 

Tähän las­ku­tuso­soit­teeseen ei tule lähettää muuta mate­ri­aalia kuin laskuja.

 

Ruskon Auto­huolto Oy:n säh­kö­pos­tis­kan­nauksen osoite: 

RuskonAutohuoltoOy.​FI.​P.​128274-​8@​docinbound.​com

 

Paketit otetaan vastaan osoitteessa:

Lou­hi­montie 4, 90620 OULU

Soita 029 1700 520