MOOTTORIN OPTIMOINNIT

Tehoa ja taloudellisuutta!

Tar­joamme viri­tys­rat­kaisuja ajo­neu­voihin, joita ei käytetä liikenteessä.

Uudel­lee­noh­jel­moin­nilla voimme palauttaa teh­taalla pois jätetyt ajo­neuvon voi­ma­varat. EGR/​Adblue/​DPF -rat­kaisut onnis­tuvat myös avullamme.

Opti­moin­neissa tulee ottaa huo­mioon, ettei niitä tule suo­rittaa nor­maa­lissa tie­lii­ken­teessä ole­ville ajo­neu­voille – ajo­neuvon haltija/​omistaja vastaa itse, ettei päi­vi­tettyä ajo­neuvoa käytetä tieliikenteessä.

Huom. Emme hyväksy, emmekä tarjoa ajo­neu­vojen pääs­tö­ma­ni­pu­lointeja. Mikäli ajo­neuvon saas­te­lait­teissa on ongelmia, kysy tarjous korjauksista!

Myön­nämme ohjel­malle 30päivän tyy­ty­väisyys takuun! 

Mikäli jostain syystä ohjelma ei vastaa odo­tuksia, palau­tamme ajo­neuvon ohjel­miston alku­pe­räi­seksi ja annanme rahat takaisin!

Lisää osoit­teessa: 

http://​www​.quan​tum​tuning​.fi/

Tehoa ja taloudellisuutta!

Ohjelmia voidaan rää­tä­löidä juuri sopi­vaksi teidän käyt­tö­tar­koi­tukseen. Soita tai jätä viesti alla olevan lomakkeen kautta ja kerro mitä vaadit ohjel­malta! Sovitaan päivä ja lai­tetaan autosi toi­mimaan niin kuin sen kuuluu!

Soita 029 1700 520